Combo Koor MozaiK  

Op 6 oktober hebben we onze concertreeks Lief Leven afgesloten met een matinee voorstelling in het Asta theater. We kijken met een heel goed gevoel terug op deze concertreeks. We willen het publiek bedanken voor hun enthousiasme en ook alle mensen die op de een andere manier hebben bijgedragen aan het tot stand komen ervan heel hartelijk dank. 

Het was heel mooi.

Maar nu is het ook weer tijd om over te gaan tot de gewone gang van zaken.

Op 10 november is onze eerstvolgende thema viering: Als ik in de hemel kom…

Diep in ons hart verlangen we er vrijwel allemaal naar eeuwig te leven. Laten we eerlijk zijn: naar de hemel gaan klinkt toch beter dan dat het leven ophoudt na de dood? Maar wat is de hemel dan? Hoe is het daar? En waar komt het idee vandaan dat we daar naartoe zouden kunnen…………..

We hopen u tijdens onze viering te kunnen verwelkomen.

 

 

 

 

Eerst volgende activiteiten.

10 november 11.00 uur  Mis in Hulsberg

Zie verder onze agenda.

Heb je belangstelling voor ons koor?
Kom gerust eens kijken op onze repetitie!!
Woensdag avond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Gemeenschapshuis  ‘de Lange Berg’  Schoolstraat 9 in  Hulsberg.

Dit jaar bestaat Combo Koor MozaiK 50 jaar.

Het koor werd in 1969 opgericht onder de naam “Gospelkoor Hulsberg”. Het koor bestaat inclusief combo uit ongeveer 55 leden, afkomstig uit heel Zuid-Limburg.

Dit gouden jubileum hebben we gevierd middels een concertreeks met als titel “Lief Leven”.  Een reis door het leven met alles wat we op ons pad tegenkomen: liefde, geluk, verdriet, hoop en plezier.

Binnenkort zal er een impressie van onze concerten op deze site te zien zijn

Hieronder enkele foto’s   van onze repetities voor het concert.