AGENDA 2022

 

Zondag 17 juli 11.00 uur Mis in Hulsberg
Woensdag 26 juli Start vakantie
Woensdag 7 sept 20.00 uur Start repetities
Zondag 18 sept 11.00 uur Mis in Hulsberg
Zaterdag 2 okt 17.00 uur Concert in Nuth
Zondag 9 okt 11.00 uur Mis in Hulsberg
Zondag 20 nov 11.00 uur Mis in Hulsberg
Zaterdag 24 dec 22.00 uur Kerst Mis in Hulsberg
Vrijdag 30 maart 19.00 uur Vormselviering in Hulsberg
Zaterdag 18 nov 2023 14.00 uur Concert in Landgraaf